Βασίλειος ΑραμπατζάκηςΠτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων